TILERON, TẤM LỢP LẤY SÁNG- ĐÀI LOAN- CTY XNK HUY ĐẠT

    Tấm lợp lấy sáng Tileron rỗng do Đài Loan sản xuất, chất lượng 100% nguyên liệu Bayer, bảo hành 10 năm,sản phẩm có UV, chứng chỉ ISO9001/2000.

    Nhà nhập khẩu chính thức vật tư vật phẩm quảng cáo tại Việt Nam

    Hotline: 0909614259 - 0903914259 - 0909714259