• Address: 339 Ly Thuong Kiet - F9 - TAN BINH - HCM | Email: huydat.ttnt@gmail.com 0903914259 0909614259

    CAST ACRYLIC SHEETS

    (Tiếng Việt)

    Mica Đài loan hiệu Shinkolite, Nhật Bản sản xuất : 100% vật liệu Mitsubishi MMA

    Mica Đài loan hiệu Parto,Đài Loan sản Xuất : 100 % vật liệu Bayer MMA

    Huy Đạt cung cấp mica mica ống tphcm - mica ống rỗng - tấm nhựa pvc foam - mica ống đặc.